ΙΟΥΛΙΟΣ5

Επιστολή προς Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: «Διασαφήνιση της πάγιας θέσης της ΠΟΣΓ για την συνταγογράφηση των Γεωργικών Φαρμάκων»

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης, είχε θέσει επίσημα για πρώτη φορά το θέμα της συνταγογράφησης των Γεωργικών Φαρμάκων, από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90. Την ίδια χρονική περίοδο η ΠΟΣΓ διαμόρφωσε την πάγια θέση της έως σήμερα, υπέρ της συνταγογράφησης, παίρνοντας όλες τις πρωτοβουλίες για την ενημέρωση όλων των αρμοδίων Φορέων, των αγροτών και του Ελληνικού καταναλωτικού κοινού. Κορυφαίο αίτημα της ΠΟΣΓ σε όλα τα υπομνήματα και τις συναντήσεις με όλους τους Υπουργούς Γεωργίας, ήταν, η καθιέρωση της συνταγογράφησης.
Το 2005 με πρωτοβουλία του ΓΕΩΤΕΕ και ύστερα από αίτημα της ΠΟΣΓ, συγκροτήθηκε Πανελλαδική Επιτροπή όπου εκπροσωπούνταν όλοι οι Φορείς του Γεωπονικού Κλάδου για την σύνταξη σχεδίου Π.Δ. για την εφαρμογή της συνταγογράφησης, όπως και έγινε, με ομόφωνη απόφασή της. Το ΓΕΩΤΕΕ απέστειλε το Π.Δ. τον Αύγουστο του ίδιου έτους στον τότε Υπουργό Γεωργίας με κοινοποίηση προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Επομένως από το 2005 είναι εκφρασμένη η απόφαση όλου του Γεωπονικού κλάδου για την συνταγογράφηση.
Τα αναφερόμενα λοιπόν στην επιστολή της ΠΟΣΓ & ΠΟΣΕΓ, είναι ανακριβή και ανιστόρητα.
Η ΠΟΣΓ ουδέποτε άλλαξε τη θέση της, έως σήμερα και ούτε σταμάτησε να αγωνίζεται για την καθιέρωσή της.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΓ είναι έκθετος, όταν χωρίς απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκφράζει την προσωπική του άποψη, σαν θέση της ΠΟΣΓ, για ένα μείζον θέμα του Γεωπονικού Κλάδου.
Κατά συνέπεια η από κοινού με την ΠΟΣΕΓ επιστολή δεν εκπροσωπεί την ΠΟΣΓ.
Κάνοντας έκκληση προς τον Υπουργό, αναμένουμε αυτή τη φορά να ψηφιστεί, η ξεπερνώντας επιτέλους τα κελεύσματα μιας τριτοκοσμικής στη νοοτροπία αγοράς αγροχημικών στη χώρα μας, που δεν την αφήνει να γίνει πρωτοπόρος στην Ευρώπη, στα θέματα ασφάλειας.
Είναι τώρα η ώρα το ΥΠΑΑΤ καθιερώνοντας την ηλεκτρονική συνταγογράφηση να διασφαλίσει την ποιότητα των Ελληνικών Γεωργικών προϊόντων και την υγεία των καταναλωτών προστατεύοντας το περιβάλλον και οικοδομώντας μια ανταγωνιστική- εξαγώγιμη γεωργία υψηλής προστιθέμενης αξίας με ασφαλή πιστοποιημένα προϊόντα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ...επιστροφή