ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ21

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Θέμα: «Πρακτική Άσκηση Γεωπόνων»

Η Πρακτική άσκηση Γεωπόνων ή "Αγροτικό", όπως κοινώς λέγεται, είναι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός πτυχιούχου Γεωτεχνικού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε στους φορείς, που εποπτεύονται από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Στόχος του συγκεκριμένου θεσμού είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από τους νέους πτυχιούχους γεωπόνους αλλά ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η επάνδρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Ο θεσμός της "Πρακτικής άσκησης των Γεωπόνων" λειτούργησε πετυχημένα από το έτος 1999. Μετά από δυο συνεχείς μειώσεις σε ένα ελάχιστο αριθμό θέσεων σε σύγκριση με τον αριθμό των αποφοίτων, εδώ και δύο χρόνια -η τελευταία προκήρυξη ενδιαφέροντος συμμετοχής ήταν τον Ιανουάριο του 2011-,ο θεσμός έχει πάψει να υφίσταται, καθώς ούτε τον Ιανουάριο του 2012, ούτε τον Ιανουάριο του 2013 δεν έχει προωθηθεί από πλευράς Υπουργείου καμία πρόσκληση ενδιαφέροντος. Γίνεται λοιπόν προφανές ότι ο συγκεκριμένος θεσμός τείνει να καταργηθεί.

Στην παρούσα δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας μας ο πρωτογενής τομέας είναι ένας από τους πυλώνες, που δύναται να προσφέρει στο Α.Ε.Π. και να ανακουφίσει το σύνολο του προϋπολογισμού. Πρωτογενής τομέας, όμως, χωρίς επιστημονική υποστήριξη, θα είναι πάντοτε αναποτελεσματικός. Το ενδιαφέρον και η υποστήριξη του Υπουργείου για το χώρο των Γεωπόνων είναι προφανώς αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την οικονομική επιτυχία και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα σε μια εποχή, που οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν «ξεκληριστεί» από συναδέλφους γεωπόνους.

Συνεπώς, ζητούμε από την ηγεσία του Υπουργείου να δείξει το αναγκαίο ενδιαφέρον και να προωθήσει όχι μόνο την ενεργοποίηση του θεσμού της "Πρακτικής άσκησης των Γεωπόνων" αλλά και την αύξηση του αριθμού των θέσεων με την άμεση προκήρυξής της, με το ίδιο εργασιακό καθεστώς του 2011.

Επιπλέον ζητούμε η ηγεσία του Υπουργείου να επιμείνει σε πιθανή πίεση απόρριψης του προγράμματος λόγω μνημονίου.

...επιστροφή