ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ21

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Θέμα: «Κινητοποιήσεις Αγροτών»
Οι Γεωτεχνικοί δεν μένουν ούτε και σήμερα αδιάφοροι μπροστά στην απόγνωση του αγροτικού κόσμου για το μέλλον του και την πασιφανή περιθωριοποίηση των γεωτεχνικών τους υπηρεσιών και την έλλειψη αποτελεσματικής οργάνωσης των συντελεστών της πρωτογενούς παραγωγής,για την οποία υπάρχουν μεγάλες πολιτικές ευθύνες.
Ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ζητά από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ έστω και την τελευταία στιγμή να συνεργαστεί με τους θεσμικούς φορείς της χώρας μας (ΓΕΩΤΕΕ, Πανεπιστήμια, Οργανισμοί, αγροτικό κίνημα), ώστε να βρει άμεση λύση στο πρόβλημα της μείωσης του κόστους της πρωτογενούς παραγωγής, και να προχωρήσει με υπευθυνότητα στο σχεδιασμό της αγροτικής, αλιευτικής και δασικής παραγωγής καταθέτοντας έναν βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό για τα επόμενα 20 χρόνια. Κύρια στοιχεία αυτού του σχεδιασμού θα πρέπει να είναι:

 • Η επιστημονική στήριξη του Πρωτογενή Τομέα, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εισροών και τη μείωση του κόστους.
 • Η δημιουργία ξεκάθαρου θεσμικού και νομικού πλαισίου, που θα διευκολύνει και θα δώσει προοπτική στην παραγωγική διαδικασία.
 • Η θεσμοθέτηση εργαλείων σχεδιασμού, και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας και της εμπορίας των προϊόντων (έλεγχος εισροών, τιμές εισροών, πιστοποίηση προϊόντων κλπ).
 • Η άμεση προώθηση πολιτικών που θα στηρίζουν τα έργα και τις λειτουργίες για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους και θα αυξήσουν την αξία των προϊόντων (έργα υποδομής, εδαφολογικοί χάρτες, ερευνητικά προγράμματα κλπ).
 • Η μείωση όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων στο κόστος παραγωγής που δεν οφείλονται στο διεθνές περιβάλλον αλλά στις αποφάσεις της κυβέρνησης (ρεύμα, πετρέλαιο κλπ).
 • Η εγκατάλειψη κάθε σκέψης για πρόσθετες επιβαρύνσεις (φορολόγηση αγροτικής και δασικής γης, φορολόγηση κτισμάτων, δικαιώματα και τιμολόγηση νερού ως αστικού).
 • Η βελτίωση του φορολογικού πλαισίου, το οποίο σήμερα δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Πρωτογενή Τομέα (αποσβέσεις, εποχικότητα, οικογενειακό αγροτικό εισόδημα κλπ).
 • Η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας της αγροτικής γης και τη θωράκιση του νομοθετικού πλαισίου ώστε να προστατευθεί το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.
 • Η λειτουργία χρηματοδοτικών εργαλείων άμεσης ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα.
 • Η καθιέρωση επιδότησης των εισροών όπως σε άλλες παραγωγικές διεργασίες (π.χ. αγροτικό πετρέλαιο, ζωοτροφές).
 • Η υποστήριξη της αγροτικής, αλιευτικής και δασικής παραγωγής, με τη λειτουργία σύγχρονων, επαρκώς στελεχωμένων και αποτελεσματικών διοικητικών δομών, που θα μπορούν να σταθούν στο πλευρό των αγροτών.
 • Η στήριξη της δημιουργίας μορφών συνεργατικής δράσης.
 • Η ουσιαστική στήριξη της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων.
 • Η στήριξη της Ελληνικής μεταποίησης και παραγωγής .
 • Η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση των αγροτών.
 • Η αξιοποίηση των λοιπών πλουτοπαραγωγικών δομών της χώρας μας (Γεωθερμία)
Ήρθε η ώρα η χώρα μας να σταματήσει να πληρώνει το τίμημα της υπο-ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της οικονομίας. Ήρθε η ώρα όπου θα πρέπει από τα λόγια να περάσουμε στην πράξη. Για τους γεωτεχνικούς και τον αγροτικό κόσμο της Χώρας, έχει έρθει η ώρα της λήψης των κατάλληλων αποφάσεων που θα χαράξουν μια διαφορετική πορεία για την αγροτική ανάπτυξη και θα εξασφαλίσουν στη χώρα την απαραίτητη στρατηγική για μια σύγχρονη, βιώσιμη και παραγωγική ανασυγκρότησή των φυσικών της πόρων και παράλληλα θα διασφαλίσουν τη διατροφική της επάρκεια.

...επιστροφή