Η Ιστορία του Συλλόγου

Η πρώτη εμφάνιση Συνδικαλιστικού Οργάνου στον χώρο της Γεωπονικής Επιστήμης, στηνΜακεδονία-Θράκη, γίνεται στις 15/3/1925. Στην πρώτη ιδρυτική συνέλευση οι πρώτοι έντεκα ιδρυτές συγκροτούν το πρώτο σωματείο με την Επωνυμία «ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ». Στο σωματείο αυτό δυνατότητα εγγραφής έχουν όσοι κατέχουν Ανωτέρων ή Μέσων Γεωπονικών Σχολών, οι κτηνίατροι, οι δασολόγοι, οι χημικοί-γεωπόνοι, και οι μηχανολόγοι – γεωπόνοι και όσοι επιστήμονες που κατά την κρίση του Συμβουλίου της Ενωσης ακολουθούν κλάδο συναφή ή στενά συνδεδεμένο με την γεωργία.

Στις 25/9/1929 ιδρύεται ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ». Στο σωματείο αυτό τα μέλη του είναι διπλωματούχοι Ανωτέρων Γεωπονικών Σχολών. Στις 9/8/1933 δημιουργείται η «ΕΝΩΣΙΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» που στους κόλπους της συμπεριλαμβάνει μόνο τους αποφοίτους των Μέσων Γεωπονικών Σχολών. Η οργάνωση αυτή διαλύεται και ξαναδημιουργείται στις 9/2/1936.

Στις 18/6/1942 ιδρύεται ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ». Στο Σύνδεσμο δυνατότητα εγγραφής έχουν: α) Γεωπόνοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Γεωπονικών Σχολών, και β) Γεωπόνοι απόφοιτοι αναγνωρισμένων Μέσων Γεωργικών Σχολών.

Στις 11/12/1942 ιδρύεται ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» όπου μέλη του γίνονται οι Γεωπόνοι διπλωματούχοι Ανωτέρων Γεωπονικών Σχολών.

Στις 6/12/1951 ιδρύεται ο «ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ». Σ’ αυτόν συμμετέχουν οι Γεωπόνοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Γεωπονικών Σχολών και οι απόφοιτοι αναγνωρισμένων Μέσων Γεωπονικών Σχολών. Από τότε το καταστατικό του Συλλόγου τροποποιείται πέντε φορές, στις 31/8/1953, στις 8/7/1969, στις 14/11/1970, στις 9/12/1982 και στις 17/1/2001. Με την προτελευταία τροποποίηση του καταστατικού στις 9/12/1982 ως μέλη του Συλλόγου ορίζονται μόνο οι Διπλωματούχοι των Ανωτάτων Γεωπονικών Σχολών.

Ο «ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ» πρωτοστάτησε και μαζί με τους Γεωτεχνικούς Συλλόγους Αττικής – Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Ηλείας και Αχαϊας, Κορινθίας, Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, και Φθιώτιδας – Ευρυτανίας επανασυστήσανε στις 22/9/1956 την «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ». Αντικείμενα και δραστηριότητες του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας - Θράκης (ΓΣΜ-Θ) Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας – Θράκης ιδρύθηκε το 1926 στην Θεσσαλονίκη, που παρέμεινε έως σήμερα η μόνιμη έδρα του. Υπήρξε ο πρώτος Γεωπονικός Σύλλογος της χώρας με μέλη που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στην Μακεδονία και την Θράκη όπως αναφέρει το καταστατικό του, αλλά με πανελλήνια επιρροή και κύρος έχοντας συνδρομητές του περιοδικού του «ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ» σε όλη την Ελλάδα.

Κυρίαρχος σκοπός του Συλλόγου ήταν και παραμένει ο επιστημονικός του ρόλος διατηρώντας όμως ταυτόχρονα και τον χαρακτήρα του οργάνου διεκδίκησης των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών. Ανεξάρτητα από τον εργασιακό τους χώρο όλοι οι γεωπόνοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μπορούσαν να είναι μέλη του. Βασική καταστατική διάταξη που διατηρήθηκε αναλλοίωτη ως τώρα. Δικαιολογημένα αυτός ο σύλλογος χαρακτηρίστηκε «μάνα» του Γεωπονικού κλάδου, αφού συσπείρωνε στις τάξεις του όλους τους γεωπόνους από τους ανέργους, τους επαγγελματίες, τους δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους ως τους ερευνητές και τους ακαδημαϊκούς διδασκάλους με επιστημονικό και επαγγελματικό γνωστικό αντικείμενο όλη την ελληνική γεωργία, αφού δεν υπάρχει καλλιέργεια, γεωργική δραστηριότητα και γεωπονικός εργασιακός χώρος, που να μην αναπτύσσεται στην ενδοχώρα της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτή η «μάνα» του γεωπονικού κλάδου γέννησε όλες τις μορφές οργάνωσης του συνδικαλισμού μας από τις ειδικές εργασιακές, όπως το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και το Σωματείο Ελεύθερων Επαγγελματιών ως τις ανώτατες, όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Γ.) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας – Θράκης δεν διέκοψε ποτέ την δραστηριότητά του όλα αυτά τα 80 χρόνια της ύπαρξης του αν και γνώρισε, αναπόφευκτα, δύο παρενθέσεις αναστολής της δημοκρατικής λειτουργίας του την περίοδο της γερμανικής κατοχής, όπου σημαίνονται στελέχη του πρωταγωνίστησαν στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα κατά του ξένου δυνάστη και την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών όπου η δοτή διοίκηση πάγωσε την δραστηριότητά του. Διακεκριμένα μέλη του μέσα από τις γραμμές του αντιδικτατορικού αγώνα κράτησαν όρθιο το φρόνημα του γεωπονικού δημοκρατικού κόσμου ως την αποκατάσταση της δημοκρατίας από το 1974.

Μετά την μεταπολίτευση διαμορφώθηκε ένα νέο τοπίο στον γεωπονικό συνδικαλισμό με την παρουσία και οργανωτική δραστηριότητα του νεοσύστατου Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που η έδρα του ορίστηκε να είναι η Θεσσαλονίκη, νομικού συμβούλου της πολιτείας το καταστατικό του με μέλη γεωπόνους, δασολόγους, κτηνίατρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους. Η λαμπρή προϊστορία του ΓΣΜ-Θ που απέδειξε ότι για μισό αιώνα ήταν ο πρωταγωνιστής και ο μαζικότερος εκφραστής του γεωπονικού κλάδου και συνακόλουθα δέκτης και πομπός των προβληματισμών και των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου με έδρα την Θεσσαλονίκη, στην καρδιά της σημαντικότερης γεωργικής περιοχής της χώρας μας, συνέβαλε σίγουρα στην απόφαση για εγκατάσταση της έδρας του ΓΕΩΤΕΕ. Το παράδειγμα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου έχει γενικότερη σημασία γιατί συνιστά μια θετική εξαίρεση για την αποκεντρωμένη εγκατάσταση και λειτουργία ενός πανελλήνιου επιστημονικού θεσμού με βαρύνοντα ρόλο για την αγροτική μας πολιτική. Ο ΓΣΜ-Θ συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης την πολλαπλή του δραστηριότητα πρωτοστατώντας στην διοργάνωση ημερίδων και την καλλιέργεια γόνιμου προβληματισμού για την πλήρη ένταξη της χώρας μας στην τότε Ε.Ο.Κ. και την διαμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής διαβλέποντας ότι ήταν μονόδρομος για την δοκιμαζόμενη ελληνική γεωργία και την διασφάλιση του ορατού μέλλοντός της.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σήκωσε όλο το βάρος για την επαγγελματική αποκατάσταση των άνεργων γεωπόνων οργανώνοντας κινητοποιήσεις με την επιτροπή ανέργων του ΓΣΜ-Θ στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εύρεση εργασίας και του τελευταίου γεωπόνου το 1984. Στήριξε την συγκρότηση των συνεταιριστικών οργανώσεων και προέβαλε τον αναντικατάστατο ρόλο σ’ αυτές των γεωπόνων, επιστημονικών συμβούλων των αγροτών ανοίγοντας μέτωπο με τον αδηφάγο κομματισμό που υπονόμευε την λειτουργία και τον ρόλο τους.

Στην δεκαετία του 1990 ο ΓΣΜ-Θ έβαλε στις προτεραιότητές του, την προστασία του περιβάλλοντος, την διαμόρφωση χώρων πρασίνου και την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, υποστήριξε και συνεχίζει να επιχειρηματολογεί για την στροφή της γεωπονικής επιστήμης στους τομείς του περιβάλλοντος και της ποιοτικής και υγιεινής διατροφής. Στο νέο αγροδιατροφικό μοντέλο της εποχής μας, διατηρούμε ανοιχτό μέτωπο κατά των μεταλλαγμένων σπόρων και τροφίμων.

Οι πρώτες εμπεριστατωμένες επεξεργασίες για την συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων έγιναν και προβλήθηκαν πανελλαδικά από τον ΓΣΜ-Θ, η πρώτη καταγραφή εκτάσεων πρασίνου στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, αλλά και οι συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις για την αύξηση και την νομική κατοχύρωση του «κοινόχρηστου πρασίνου» στην πόλη μας (πρώην στρατόπεδα), έγιναν από τον Σύλλογό μας που πήρε την πρωτοβουλία για την διαμόρφωση ευρύτερων συνεργασιών με άλλους φορείς της πόλης, η δημιουργία του ενιαίου φορέα ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) με υπαγωγή στο Υπουργείο Γεωργίας και η χάραξη πολιτικής πρόληψης για την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με νομοθεσία, υπηρεσίες, εργαστήρια και ειδικευμένο γεωτεχνικό προσωπικό ήταν πάντα ψηλά στην ατζέντα των επιδιώξεων του συλλόγου έστω και αν η πλήρης δικαίωσή του δεν έχει έρθει ακόμη. Στους κόλπους του ΓΣΜ-Θ ιδρύθηκε και έκανε τα πρώτα του βήματα ο «Σύλλογος Φίλων του Πρασίνου Θεσσαλονίκης» με την υποστήριξη βετεράνων γεωπόνων και διαπρεπών καθηγητών αρχιτεκτόνων τοπίου, την χρονιά που διανύουμε.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του ΓΣΜ-Θ στο κεφαλαιώδες θέμα της σύνταξης και υπογραφής των Προεδρικών Διαταγμάτων για τα γνωστικά αντικείμενα (Υπουργείο Παιδείας) και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών (Υπουργείο Γεωργίας). Πρώτος καθιέρωσε ο Σύλλογός μας Βραβείο με οικονομική αμοιβή για τον αριστεύσαντα απόφοιτο της γεωπονικής σχολής του Α.Π.Θ. κάθε έτος προς τιμήν του επίτιμου Προέδρου μας, Λέοντα Βαρβέρη.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η αδιάλειπτη έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ» από το 1936 έως σήμερα, 70 χρόνια ένας αληθινός εκδοτικός άθλος σε πανελλήνια κλίμακα. Ιδιαίτερη προσφορά των «ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ» αποτελεί η δημοσίευση ερευνητικών εργασιών που κρίνονται από την επιστημονική επιτροπή του την οποία απαρτίζουν κορυφαίοι γεωπόνοι πανεπιστημιακοί καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Στα «ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ» αρθρογραφεί όλη η γεωπονική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας μας. Σήμερα είναι το μόνο γεωπονικό επιστημονικό περιοδικό πανελλαδικής εμβέλειας με συνδρομητές σε κάθε άκρη της πατρίδας μας, αλλά και στις 5 ηπείρους όπου σπουδάζουν και εργάζονται συνάδελφοι μας. Τα «ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ» είναι η γραπτή ιστορία του κλάδου μας. Ο Σύλλογος έχει τη μεγαλύτερη ιστορική βιβλιοθήκη του κλάδου με 3.750 τίτλους.

Το 2005 ο ΓΣΜ-Θ είναι ο μεγαλύτερος γεωπονικός σύλλογος της χώρας με 2.000 μέλη, 700 e-mail σε καθημερινή επικοινωνία ενημέρωσης των μελών του ιδιαίτερα για θέσεις εργασίας και συνδικαλιστικά θέματα, ιστοσελίδα, μόνιμη γραμματέα με πλήρες ωράριο και συνεργάτη με part-time απασχόληση για την επιμέλεια των «ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ». Το κύρος και η εμβέλεια του Συλλόγου αποτυπώνονται στο σημερινό 9μελές Δ.Σ. της ΠΟΣΓ με την εκλογή 3 μελών του σ’ αυτό και την ανάληψη της Γενικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας.

Για το Δ.Σ. του ΓΣΜ-Θ
Γρηγόρης Νικολαίδης
Πρόεδρος ΓΣΜ-Θ