Γεωπονικά

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ΄ - ΕΤΟΣ 53 - ΤΕΥΧΟΣ 428 / 2007
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007

Περιεχόμενα


 • Προτάσεις αναδιάρθρωσης και χρηματοδότησης στη χοιροτροφία σε συνάρτηση με τον τρόπο διατροφής

 • Οι κυριότεροι παράγοντες που εμπλέκονται στη διαταραχή της γονιμοποιητικής ικανότητας του κάπρου
 • «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ΄ - ΕΤΟΣ 53 - ΤΕΥΧΟΣ 429 / 2007
  ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

  Περιεχόμενα


 • Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων κτηνοτροφίας με κριτήριο την πυκνότητα βόσκησης: Η περίπτωση του νομού Φλώρινας

 • Η τεχνική Delphi στην έρευνα για τον προσδιορισμό μελλοντικών λειτουργιών της Δημόσιας Υπηρεσίας των Γεωργικών Εφαρμογών
 • «ΕΚΛΟΓΕΣ Γ.Σ.Μ. - Θ. & Π.Ο.Σ.Γ.»
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ΄ - ΕΤΟΣ 53 - ΤΕΥΧΟΣ 430 / 2007
  IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

  Περιεχόμενα


 • Διοικητικός Απολογισμός Γ.Σ.Μ.-Θ.

 • Οικονομικός Απολογισμός Γ.Σ.Μ.-Θ.

 • Το νέο Δ.Σ. του Γ.Σ.Μ.-Θ.

 • Αποτελέσματα Εκλογών Γ.Σ.Μ.-Θ.

 • Εισήγηση Προέδρου Π.Ο.Σ.Γ.

 • Απολογισμός Δράσης Π.Ο.Σ.Γ.

 • Οικονομικός Απολογισμός Π.Ο.Σ.Γ.

 • Αποτελέσματα Εκλογών Π.Ο.Σ.Γ.
 • «ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ»
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ΄ - ΕΤΟΣ 53 - ΤΕΥΧΟΣ 431 / 2007
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

  Περιεχόμενα


 • Αντί κυρίου άρθρου

 • Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

 • Πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο νομό Χαλκιδικής

 • Οι δασικοί κανονισμοί για την προστασία από πυρκαγιές

 • Η πρόληση των δασικών πυρκαγιών από τη σκοπιά της Δασικής Υπηρεσίας

 • Αποκατάσταση καμένων δασικών οικοσυστημάτων

 • Πρόγραμμα 22ης AGROTICA
 • «ΜΕΛΕΤΗ Γ.Π.Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ΄ - ΕΤΟΣ 53 - ΤΕΥΧΟΣ 432 / 2007
  NOEMΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

  Περιεχόμενα


 • Αντί κυρίου άρθρου «Οι θέσεις των επιστημονικών φορέων για την ανασυγκρότηση των καμένων εκτάσεων και την προστασία των δασών»

 • Περίληψη της μελέτης αποκατάστασης και ανάπτυξης του αγροτικού τομέα - των δασών και της προστασίας του περιβάλλοντος στις πυρόπληκτες περιοχές